การดูอัตราต่อรอง


การดูทีมต่อ ทีมรอง

ชื่อทีมสีแดง หมายถึง ทีมต่อ
ชื่อทีมสีดำ หมายถึง ทีมรอง

การอ่านแต้มต่อ
แต้มต่อใน UFABET กำหนดด้วยตัวเลขดังนี้
0 (เสมอ) คือ ไม่มีทีมต่อ ถ้าทีมที่แทงชนะจะได้เงิน หากแพ้เสียเงิน และผลเสมอคืนเงิน
0-0.5 (ปป.) คือ เสมอได้เสียครึ่ง ชนะได้เต็ม แพ้เสียเต็ม
0.5 (ครึ่งลูก) คือ ทีมต่อเสียเมื่อเสมอหรือแพ้ ทีมรองได้เงินเมื่อเสมอหรือชนะ
0.5-1 (ครึ่งควบลูก) คือ ทีมต่อได้ครึ่งเมื่อชนะ 1 ลูก และได้เต็มเมื่อชนะ 2 ลูกขึ้นไป ทีมรองเสียเงินครึ่งนึงเมื่อแพ้ 1 ลูก หากแพ้ 2 ลูกขึ้นไปเสียเต็ม
1 (หนึ่งลูก) คือ ทีมต่อได้เงินคืนเมื่อชนะ 1 ลูก ถ้าชนะ 2 ลูกขึ้นไปได้เงินเต็ม ทีมรองแพ้ 1 ลูกคืนเงิน แพ้เกิน 1 ลูกเสียเต็ม